Instalații electrice

Smart Automation oferă soluții hardware pentru instalații de joasa tensiune, panouri electrice, sisteme UPS in funcție de proiect si de locație. Principiile de baza pentru aceste soluții sunt optimizarea consumului de energie electrica precum si creșterea nivelului de siguranța si confort.

Prin specialiștii noștri compania oferă posibilitatea de proiectare si punere in funcțiune a instalațiilor de joasa tensiune , panourilor electrice si sistemelor UPS.