Politica de calitate

logo

Politica integrată aplicată de SMART AUTOMATION  în domeniul calității, mediului, sănătății  securității în muncă are la bază angajamentul conducerii acesteia de a furniza servicii care să satisfacă cerințele clienților în condiții de eficiență și eficacitate, fără a afecta semnificativ mediul înconjurător și sa asigure  sănătatea şi siguranţa în muncă, conform politicii definite şi asumate de conducere.

Pentru realizarea acestor deziderate, aplicarea prevederilor din manualul managementului integrat este obligatorie pentru toti angajatii, aceștia acționând cu consecvență pentru atingerea obiectivelor ce derivă din această politică, luând în considerare riscurile și oportunitățile determinate și având în vedere ciclul de viață al produselor implicate în operarea proceselor sale.

Conducerea societății s-a angajat pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat conform cerințelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, astfel încât prin aceasta să crească continuu eficacitatea proceselor stabilite pentru domeniul de activitate al societății, precum și pentru reducerea poluării și a impactului negativ asupra mediului, îmbunătăţirea continuă și asigurarea securității și sănătății în muncă.

Obiectivele generale ale societatii în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă sunt orientate în următoarele direcții:

  • Cresterea competitivității serviciilor furnizate prin calificarea, instruirea și experiența angajaților, precum și prin competența dovedită a acestora.
  • Asigurarea resurselor umane, materiale, informaționale și de infrastructură necesare îmbunătățirii continue a eficacitații sistemului, îmbunătățirea mediului de lucru, astfel încât să se realizeze conformitatea cu cerințele determinate.
  • Managementul proceselor în conformitate cu cerințele standardelor de referință pentru realizarea și îmbunătățirea continuă a performanței în domeniul calității – mediului – sănătății și securității în muncă și a eficacității sistemului de management integrat.
  • Îndeplinirea obligațiilor de conformare specifice organizației, aplicabile activităților societății în domeniul calității – mediului – securității și sănătății în muncă.
  • Prevenirea poluării, a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.
  • Planificarea și realizarea schimbărilor sistemului integrat de management astfel încât să se pastreze integritatea acestuia.

Director General,

Lucian VLASCEANU

Data: 05.01.2021